Spa, Beauty & Personal Care

972-378-1008

Waxing

waxingmain-328104057_stdwaxing2waxing3

 

eyebrow waxing and shaping

Waxing

Prices

Face

 •  Eyebrow $10
 • Lip $7
 •  Chin $8 & up
 •  Full Face $35

Arms

 •  Half arm $20 & up
 •  Full arm $30 & up
 • Under arm $20

Legs

 •  Full legs $55
 •  Half legs $35
 •  Upper legs $30

Body

 •  Bikini $30 & up
 •  Brazilian Bikini $45 & up
 •  Chest Wax $35 & up
 •  Back Wax $50 & up